Protecție internațională

Care sunt condițiile în care am acces la piața muncii în România?

Dacă ai dobândit o formă de protecție în România ai acces liber pe piața muncii, la fel ca și orice alt cetățean român. Odată ce ai dobândit o formă de protecţie ai posibilitatea de a te înscrie la agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă ca şi persoană în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, ai posibilitatea de a participa la cursuri de formare profesională organizate de aceste agenţii, dar şi de alte organizaţii.

1. Cum se realizează angajarea?

Pentru a te angaja este nevoie să îți găsești un angajator și, uneori, să treci anumite probe pentru ocuparea unui loc de muncă, dar și să ai cunoștințe minime de limba română. De asemenea, ți se mai pot solicita și alte documente cum sunt Curriculum Vitae (CV), adeverință că ești apt din punct de vedere medical pentru locul de muncă.

Pentru încadrarea într-o funcție, este recomandabil să fie prezentat angajatorului și documentele de studii recunoscute de statul român, care atestă nivelul și specializarea studiilor. Mai multe informații despre recunoașterea studiilor se regăsesc la Punctul 6.

Angajarea se face în baza Contractul individual de muncă.  Acesta:

 • Este contractul prin care o persoană fizică, salariatul, se obligă să muncească pentru şi sub autoritatea unui angajator (persoană fizică sau juridică) în schimbul unei sume de bani, numite salariu.
 • Îți permite accesul la măsuri de protecţie socială şi te protejează de eventualele abuzuri ale angajatorului.
 • Se încheie cu acordul părţilor, în scris, în limba română, în 3 exemplare originale, dintre care unul rămâne la angajat. Asigură-te că primeşti un exemplar! Obligaţia încheierii contractului individual de muncă revine angajatorului, înainte de a îți începe activitatea ca angajat.
 • Trebuie înregistrat de către angajator în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). Înregistrarea se realizează înainte ca tu să îți începi activitatea.

Este important de știut!

 • Un contract semnat doar de tine, dar care nu este semnat şi ştampilat de angajator nu are nici o valoare legală/juridică.
 • Contractul de muncă, odată semnat, poate fi modificat numai cu acordul tău.
 • Orice schimbare adusă contractului tău de muncă se face în scris, prin act adiţional şi se semnează de către angajator și de către tine.
 • Înainte de a semna contractul de muncă și/sau un act adițional la acesta, citeşte-l cu atenţie şi asigură-te că ai înţeles ce cuprinde. Nu accepta să semnezi contracte care conțin exprimări vagi/neclare/evazive, de exemplu: ”şi alte tipuri de activităţi” sau ”toate activităţile la cererea angajatorului”.

2. Munca fără forme legale sau munca la negru

Dacă nu s-a întocmit contractul individual de muncă şi remunerarea este directă, fără semnarea unui document în acest sens – ştat de plată (document doveditor al efectuării plăţii) – este vorba de muncă fără forme legale.

La ce riscuri mă expun dacă lucrez fără forme legale?

Dacă lucrezi fără forme legale:

 • Ești lipsit de protecţie socială, atât pe durata angajării, cât şi la încetarea raportului de muncă şi nici nu vei putea da în judecată angajatorul dacă îți sunt încălcate drepturile.
 • Angajatorul îţi poate plăti salarii mici, sub nivelul minim pe economie şi sub nivelul cuvenit pentru pregătirea şi timpul lucrat de tine.
 • Nu există o dată fixă pentru plata salariului sau poţi să nu fii plătit luni de-a rândul, nu ai un program de lucru fix.
 • Nu beneficiezi de echipament de lucru şi/sau echipament de protecţie.
 • Nu mergi în concediu de odihnă, nu beneficiezi de ajutor de şomaj, nu beneficiezi de pensie de invaliditate în caz de accident de muncă, nici nu primeşti indemnizaţie de boală sau de spitalizare gratuită, in caz de nevoie.
 • Nu beneficiezi de vechime în muncă.
 • Poți deveni victimă a traficului de persoane exploatate prin muncă etc.

Autorităţile responsabile

 • Agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă (AJOFM).
 • Inspectoratele Teritoriale de Muncă (ITM).