Programe integrare

Pentru județele București, Ilfov, Prahova, Buzău, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj, Brașov și Covasna.

Titlul proiectului: InterACT + – Participare activă și servicii integrate pentru migranții din România 

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România în parteneriat cu Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, Fundația Schottener Servicii Sociale, derulează proiectul InterACT + – Participare activă și servicii integrate pentru migranții din România. Inițiativa își propune să sprijine integrarea socio-economică a migranților în societatea românească prin acordarea de asistență integrată și facilitarea dialogului intercultural cu comunitatea gazdă.

Proiectul își propune: 

 • Acordarea de asistență integrată și cuprinzatoare în cadrul celor 2 Centre Regionale de Integrare (CRI) din București și Brașov și în Punctul Regional de Coordonare (PRC) din CRCPSA București pentru cel puțin 1.000 migranți anual.
 • Diversificarea oportunităților de accesare a pieței muncii pentru cel puțin 100 de migranți anual prin consolidarea colaborării cu sectorul privat, inclusiv prin organizarea de activități care să îi sprijine în gestionarea resurselor financiare de care dispun.
 • Facilitarea dialogului dintre comunitățile de migranți și comunitatea gazdă prin menținerea rețelelor de mediatori interculturali și voluntari și organizarea de activități care să permită interacțiunea cu societatea românească.
 • Facilitarea înţelegerii fenomenului migraţiei în România pentru publicul larg prin actualizarea permanentă a informațiilor disponibile pe site-ul romaniaeacasa.ro.

Cui ne adresăm?

 • Beneficiarii unei forme de protecție din România care au reședință în județele din Regiunea 1.
 • Resortisanți ai țărilor terțe cu ședere legală în România care au reședința în județele din Regiunea 1.
 • Autorități publice centrale și locale, organizații sau asociații ale migranților, dar și organizații neguvernamentale, sector privat, mass media.

Servicii oferite în cele 3 Centre Regionale de Integrare deschise la București și Brașov sunt: 

 • Servicii de informare și consiliere
 • Activități educaționale, inclusiv cursuri de limba română și sesiuni de orientare și acomodare)
 • Activități sociale, culturale și recreaționale
 • Sprijin pentru plata asigurărilor de sănătate și decontarea de servicii și materiale medicale
 • Asistență materială pentru chirii, întreținere și produse de bază etc)
 • Stimulente financiare pentru finalizarea unor activități de integrare socială
 • Sprijin pentru achiziționarea de rechizite și alte materiale necesare în procesul de învățământ
 • Decontarea cheltuielilor  pentru grădiniță, creșă sau afterschool și activități extrașcolare

Parteneri și colaboratori:

În București – în cadrul Centrului Regional de Integrare (CRI) București

 • Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în România
 • Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom
 • Fundația Schottener Servicii Sociale

Date de contact:

Centrul Regional de Integrare București

Str. Viitorului nr. 11, sector 2, București

Telefon: 021-210.30.50

Email: iombucarest@iom.int

Centrul Regional de Integrare Brașov

Str. Lungă nr. 119, Brașov

Email: mpintea@iom.int, fciobanu@iom.int

Pentru județele Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea, Constanţa

Asociatia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România (JRS România) în parteneriat cu Fundația Inimă de copil implementează proiectului „My Place – o punte pentru integrarea beneficiarilor unei forme de protecție și străinilor cu ședere legală în România”. Se are în vedere susținerea procesului de integrare efectivă pentru beneficiarii unei forme de protecție și a străinilor resortisanți țări terțe la nivelul Regiunii 2, cu predilecție pentru categoriile de persoane vulnerabile și/sau cu nevoi speciale, oferind servicii complementare celor asigurate de stat.

Proiectul își propune:

 • crearea infrastructurii necesare realizării activităților
 • îmbunătățirea vizibilității beneficiilor măsurilor de integrare și a interacțiunii dintre societatea gazdă și grupul țintă
 • dezvoltarea comunicării cu actorii locali implicați în procesul de integrare
 • maximizarea șanselor de integrare prin acțiuni de informare, consiliere și de asistență în accesarea serviciilor publice disponibile  Activitățile de asistență directa vizează:
 • informarea, consilierea, asistență materială, juridică, medicală, psihologică
 • activități sociale, culturale, recreaționale, educaționale, cursuri de limba română și orientare culturală, la nivelul celor două centre regionale de integrare din orașele Constanta și Galați, oraș unde se regăsește totodată și un punct de lucru destinat asistenței copiilor.

Date de contact:

Centrul Regional de Integrare Constanţa (Asociatia JRS România)

Adresa: bd. Mamaia, nr. 13, Constanța

Telefon: 0738.719.233; 0738.719.235.

E-mail: jrsromania@gmail.com

Centrul Regional de Integrare Galaţi (Asociatia JRS Romania)

Adresa: str. Brăilei nr. 37, et. 2, Galați

Telefon: 0738.719.234; 0738.719.230

E-mail: jrsromania@gmail.com

Pentru județele Suceava, Botoşani, Iaşi, Piatra Neamţ

Ttitlul proiectului: ”Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească: o construcție comună”

Fundația ICAR implementează în parteneriat cu AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România proiectul Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească: o construcție comună. Proiectul își propune:

 • Să contribuie la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România prin consolidarea unui model de integrare regională.
 • Promoveze un mediu favorabil procesului de integrare prin diseminarea de informatii relevante și continuarea/întărirea dialogului dintre toți actorii regionali implicați în integrarea migranților din România (autorităti și instituții publice locale, organizații neguvernamentale, mediatori, comunități de migranți, voluntari, etc).

Activitățile acestuia se desfășoară în județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași. Grupurile țintă principale cărora li se adresează proiectul sunt:

 1. Beneficiari de protecție internațională (BPI)
 2. Resortisanți ai țărilor terțe (RTT)

Servicii oferite: În cadrul celor 2 Centre Regionale de Integrare beneficiarii unei forme de protecție internațională și resortisanții țărilor terțe din Regiunea 3 pot beneficia de:

 1. Consiliere socială individuală.
 2. Consiliere socială de grup și cursuri în vederea dezvoltării abilităților de viață independentă.
 3. Cursuri de limba română pentru BPI și RTT vulnerabili / alte activități educaționale si de orientare/ acomodare culturală.
 1. Implicarea în activități sociale, culturale și
 2. Servicii psihologice pentru BPI și RTT din Regiunea 3.
 3. Facilitarea accesului la servicii medicale.
 4. Asistență pentru reunificare familială, recunoașterea și echivalarea calificării/ diplomelor, obținerea actelor de stare civilă (căsătorie/divorț, naștere, deces), obținerea dreptului de ședere permanentă și a cetățeniei române inclusiv sprijin material pentru traducere, legalizare, apostilare – a tuturor documentelor conexe procesului de integrare.
 5. Sprijin pentru achiziționare de rechizite/ materiale necesare în procesul de învățământ.
 6. Cheltuieli pentru hrana la grădinițe/ creșe/ afterschool pentru copiii înscriși în sistemul educațional preșcolar și școlar.
 7. Consiliere șia sistență juridică.
 8. Servicii de interpretariat.
 9. Decontarea costurilor de chirie pentru 2 luni pentru beneficiarii unei forme de protecție internațională înscriși în programul de integrare coordonat de IGI.
 10. Stimulente materiale (150 lei/persoană) pentru BPI/străini cu şedere legală în România care participă activ la activitătile programului de integrare.

Date de contact

Centrul Regional de Integrare Iași

Str. Păcurari. Nr. 66, Iași

Email: rttiasi@gmail.com

Telefon: 0745.992.668

Centrul Regional de Integrare Rădăuți

Str. I.L. Caragiale nr. 9A, Rădăuți

Email: cazaciuc_iulia2112@yahoo.com

Telefon: 0754-494.400

Pentru județele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba

Liga Apărării Drepturilor Omului Cluj (LADO) implementează în parteneriat cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială (ASSOC) Baia Mare proiectul SIM _ CIS 4 – Servicii integrate pentru migraţi – comunităţi interculturale şi solidare. Proiectul își propune să sprijine procesul de integrare a beneficiarilor unei forme de protecţie (BP) şi resortisanţilor statelor terţe (RTT) aflaţi cu şedere legală în România, în Regiunea 4 ( județele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba), prin consolidarea serviciilor integrate pentru migranţi, a interculturalităţii şi a dialogului dintre migranţi şi actorii locali relevanţi. Grupurile țintă ale proiectului sunt reprezentate de:

 • Beneficiarii unei forme de protecţie (BP) în România
 • Resortisanţii Ţărilor Terţe (RTT) cu şedere legală în România
 • Autorităţi şi instituţii publice locale din judeţele care fac parte din Regiunea 4, comunităţile/asociaţiile de străini, mediatorii interculturali, organizaţiile care desfăşoară activităţi pentru/cu BP şi RTT, mediul privat, mass media şi societatea românească în general

Servicii oferite:

 • Informare și consiliere
 • Cursuri de limba română și sesiuni de acomodare culturală
 • Organizarea de activități sociale, culturale și recreaționale
 • Plata asigurărilor de sănătate, dar și a altor servici/tratamente/materiale medicale
 • Rechizite și alte materiale necesare în procesul de învățare pentru copii
 • Decontarea costurilor de creșă/grădiniţă/internate şcolare, afterschool pentru copii
 • Stimulente financiare acordate BP și RTT pentru implicarea în activitățile proiectului

Date de contact:

IOM office in Cluj-Napoca

Address: Str. Avram Iancu 13-15, Cluj-Napoca, Romania

Telefon: +40 771 564 282 (Romanian, Ukrainian, Russian, and English languages)

Email: dabrudan@iom.int

Luni până Vineri: 09:00 – 17:00 (Excluzând sărbătorile legale)

Timişoara, Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinţi, Caraş Severin

AIDRom în colaborare cu OIM și Filantropia Oradea implementează proiectul „Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protectie si pentru strainii cu sedere legala in Romania, in Regiunea de Vest„.

Obiectiv general: Cresterea nivelului de integrare a RTT cu drept de sedere in Romania si a BP prin implicarea comunitatilor si institutiilor locale si oferirea de servicii integrate complexe. Obiective specifice:

 • Cresterea nivelului de integrare sociala a BP si a RTT din Regiunea 5, prin dezvoltarea si sustinerea unor programe de integrare individualizate precum si accesul acestora la servicii sociale complexe.
 • Dezvoltarea si consolidarea retelelor de suport locale interinstitutionale pentru facilitarea integrarii BP si a RTT, in judetele: Bihor, Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara si Mehedinti.
 • Cresterea gradului de implicare a membrilor reprezentativi din comunitatile de straini precum si creerea si consolidarea unor retele de voluntari locali in vederea integrarii BP si a RTT, in judetele: Bihor, Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara si Mehedinti.

Servicii oferite: Centrele Regionale de Integrare de la Oradea şi Timișoara oferă gratuit cetăţenilor străini*:

 • Consiliere socială, juridică şi informare;
 • Evenimente de acomodare culturală si cursuri de invățare a limbii române;
 • Sprijin în găsirea unui loc de muncă si realizarea de întâlniri cu potențiali angajatori;
 • Asistența materială pentru categorii vulnerabile;
 • Decontarea unor servicii medicale;
 • Decontarea transportului către CRI/CRCPSA (în baza biletului de microbus/tren);
 • Sprijin pentru echivalarea diplomelor, decontare traduceri documente;
 • Plata asigurării de sănătate (maxim1 an pentru BP, maxim 6 luni pentru RTT);
 • Stimulent financiar pentru cei care participă în mod activ la proporia integrare (150 lei);
 • Acompaniere şi intermediere pentru accesare servicii în comunitate;
 • Subvenționarea costurilor pentru rechizite și materiale didactice auxiliare (cărți, caiete, creioane, echipament sportiv, acuarele, rucsac etc) – 450 lei/copil;
 • Subventionarea costurilor necesare înscrierii la creșă, grădiniță – 200 lei/lunar/copil;
 • Posibilitatea de a se implica în activități de voluntariat;
 • Posibilitatea de a participa la tabere de dezvoltare personală.

*Cetăţenii străini care pot beneficia de servicii sunt cei care au un drept de şedere legală în România (resortisanți ai țărilor terțe) sau cei care beneficieză de o formă de protecție a statului român (statut de refugiat sau protecție subsidiară).

Date de contact

Centrul Regional de Integrare Filantropia Oradea (pentru judeţele Bihor, Arad şi Hunedoara)

Str. Buzăului, nr. 2B, Oradea, Bihor – România

E-mail: centru@filantropiaoradea.ro

Tel/fax: 0259 436 601 / 0743 081 449

Facebook page 

Centrul Regional de Integrare AIDRom Timișoara (pentru judeţele Timiş, Mehedinţi şi Caraş Severin)

Str. Gheorge Sincai Nr. 9, Timișoara

E-mail: oana.talos@aidrom.ro

Tel: 0256.217.096 / 0742 128 579

Pentru județele Giurgiu, Călărași, Ialomița, Teleorman, Olt și Dolj.

Titlul proiectului: Rețea regională de integrare a migranților în România – MyRO (2020-2022)

Asociația Global Help din Craiova în parteneriat cu Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România implementează în perioada decembrie 2021 – decembrie 2022 etapa a doua a proiectului Rețea regională de integrare a migranților în România – MyRO (2020-2022) ce are ca principal obiectiv facilitarea integrării migranților în comunitățile gazdă din Regiunea 6.

Proiectul își propune:

 • să acorde asistență și servicii integrate pentru a sprijini și promova incluziunea economică, socială și culturală a migranților
 • să încurajeze dialogul intercultural
 • să consolideze colaborarea stabilită cu autoritățile și institutuțiile locale, sectorul privat și alte entități cu atribuții în domeniul migrației

 Obiectivele specifice ale proiectul sunt:

 • Îmbunătăţirea structurii de furnizare a asistenței de integrare pentru migranţi şi a calităţii în furnizarea acestora prin continuarea activității Centrului Regional de Integrare (CRI) deschis la Craiova, înființarea unui nou Centru Regional de Integrarea la Giurgiu și desfășurarea de activități în Punctul Regional de Coordonare deschis în Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil (CRCPSA) din Giurgiu.
 • Promovarea participării active a migranților în viața socio-culturală și economică a comunității gazdă prin consolidarea rețelelor de mediatori interculturali și voluntari create la nivelul Regiunii și implicarea lor în activitățile de proiect și dialogul intercultural.
 • Promovarea dialogului între actori locali regionali relevanți, inclusiv sectorul privat, care pot contribui la incluziunea socio-economică a migranților.

Cui ne adresăm:

 • Beneficiarii unei forme de protecție din România care au reședință în județele din Regiunea 6
 • Resortisanți ai țărilor terțe cu ședere legală în România care au reședința în județele din Regiunea 6
 • Autorități publice centrale și locale, organizații și asociații ale migranților, dar și organizații neguvernamentale, sector privat, mass media

Servicii:

 • Servicii de informare și consiliere
 • Activități educaționale, inclusiv cursuri de limba română și sesiuni de orientare și acomodare
 • Activități sociale, culturale și recreaționale
 • Plata asigurărilor de sănătate decontarea de tratamente, servicii și materiale medicale
 • Asistență materială pentru chirii, întreținere și produse de bază
 • Stimulente financiare pentru finalizarea unor activități de integrare socială
 • Acordarea de rechizite și alte materiale necesare în procesul de învățământ
 • Decontarea cheltuielilor  pentru grădiniță, creșă, afterschool și activități extrașcolare

Date de contact:

Centrul Regional de Integrare Craiova

Str. Frații Buzești nr. 25, Craiova, județul Dolj

Telefon: 0351-442.287

Email: a.globalhelp@yahoo.com

Centrul Regional de Integrare Giurgiu (CRI Giurgiu)

Bulevardul Mihai Viteazul, nr.1, Giurgiu

Telefon: 0770 617675/ 0766 714 684

E-mail: popescu.vasile@aidrom.ro cabinet.psiho@yahoo.com