Resortisanți țări terțe

Care sunt condițiile în care am acces la piața muncii în România?

Dacă ești cetățean străin ai acces liber pe piața muncii din România:

 • În condițiile în care ești titular al unui drept de şedere pe termen lung pe teritoriul României.
 • Dacă ești titular al unui drept de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membru de familie al unui cetăţean român.
 • Dacă ești titular al unui drept de ședere temporară pentru studii (numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi).
 • Dacă România a încheiat tratate cu alte state în care sunt reglementate aspectele legate de muncă.
 • Pentru activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România.
 • Pentru activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte instituții ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome.
 • Dacă  ești numit la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislaţia română care fac dovada în acest sens.
 • Dacă ești titular al unui drept de şedere temporară acordat victimelor unor infracţiuni (victimă a traficului de persoane sau migranţi).
 • Dacă ai beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României, în calitate de membru de familie al unui cetăţean român şi te afli într-una  din următoarele situaţii:

– a fost pronunţată desfacerea căsătoriei.

– a încetat relaţia de parteneriat.

– sponsorul/cetăţeanul român a decedat.

– ai devenit major sau ai împlinit vârsta de 21 de ani, în situaţia în care eşti membru de familie al unui cetăţean român.

 • Dacă ai dobândit o formă de protecţie în România.
 • Dacă ești tolerat, pe perioada pentru care ți s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României.

Este important de știut!

 • Solicitarea de eliberare a avizului de angajare este depusă de către angajator în numele tău.
 • Permisul pentru angajare nu este transferabil. Astfel, nu poți utiliza același permis pentru un loc de muncă diferit sau pentru a lucra pentru un alt angajator decât cel cu care ai încheiat contractul de muncă în România.
 • Permisul unic pentru angajare este valabil pentru 1 an, cu posibilitatea de prelungire pentru perioade succesive de câte un an, atât timp cât se menține raportul de muncă cu angajatorul.
 • În cazul în care vă încheiați contractul de muncă înainte de expirarea perioadei pentru care  permisul de ședere a fost eliberat, aveți 90 de zile la dispoziție pentru găsirea unui nou loc de muncă. Dacă găsiţi un alt angajator, acesta este obligat să obțină un nou aviz de angajare în muncă, iar ulterior puteți semna cu acesta un nou contract de muncă, urmând a solicita IGI prelungirea dreptului de ședere. Dacă nu găsiţi un nou loc de muncă în cele 90 de zile, trebuie să părăsiți teritoriul României, în cazul în care nu beneficiați de indemnizație de somaj.

 

 Autorităţile responsabile

 • Inspectoratul General pentru Imigrări – care eliberează avizul de angajare.
 • Inspectoratele Teritoriale de Muncă – asigură controlul în domeniul relațiilor de muncă și în ceea ce privește sănătatea și securitate în muncă.