Despre Noi

În domeniul integrării/migrației legale, o preocupare strategică a Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) este includerea aspectelor privind integrarea în toate celelalte politici relevante prin consolidarea capacității actorilor relevanți și cooperării interinstituționale și susținerea procesului de integrare socială a beneficiarilor de protecție internațională (BP) și resortisanților țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în România.

La nivel național, sub umbrela Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare (FAMI) se derulează ample campanii de integrare socială a BP și a RTT, proiecte finanțate prin intermediul IGI din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectele FAMI își propun să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a migranților în societatea românească:

 • printr-o abordare integrată, de tipul one-stop-shop, în furnizarea informaţiilor şi serviciilor de care aceştia au nevoie  (ex. ocupare, acces la servicii de sănătate, acces la servicii educaționale, culturale, locuire și servicii sociale, participare activă la viața comunității).
 • prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților/instituțiilor, sectorului privat și altor entități cu atribuții în domeniul integrării.

Grupul țintă al proiectelor este format din următoarele categorii:

 • Beneficiari principali: beneficiarii de protecție internațională și străinii din state non-UE cu ședere legală în România.
 • Beneficiarii secundari: organizaţii, autorităţi şi instituţii centrale şi locale care lucrează cu migranţi şi gestionează serviciile disponibile pentru aceştia în România; comunitățile locale; mass-media.

Serviciile oferite în cadrul proiectelor sunt:

 • Servicii de informare și consiliere.
 • Cursuri de limba română și orientare culturală pentru copii, tineri și adulți.
 • Activități sociale, culturale și recreaționale pentru copii, tineri și adulți.
 • Plata asigurărilor de sănătate.
 • Asistență materială (ex. achiziția de bunuri materiale, decontarea unor servicii și tratamente medicale, etc.).
 • Orientare pentru accesul la piaţa muncii.
 • Acordarea de rechizite și alte materiale necesare pe parcursul învățării pentru copii.