Integration programs

harta

For the following counties: Ilfov, Argeş, Braşov, Buzău, Călăraşi, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Ialomiţa, Gorj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea

Project title: INTERACT PLUS Integrated services for migrants, social and intercultural dialogue 

The International Organization for Migration (IOM), Office in Romania, in partnetrship with the Ecumenical Association of Churches from Romania- AIDRom, Schottener Social Services Foundation, Global Help Association in Craiova and Romanian Association for Quality Promotion and Good Practices in Brasov are implementing  between July 2018 –  June 2019, the second phase of the project INTERACT Plus- Integrated Services for Migrants, social and intercultural dialogue.  The project’s main objective is to offer support for the socio-economic and cultural integration of migrants in the Romanian society:

 • through an integrated approach, a one-stop-shop, in providing information and support in accessing needed services (ex. labor market, healthcare, education, culture, housing and social services, active participation in the community).
 • through a consolidated collaboration and active involvement of authorities and institutions, private sector and other entities that impact the area of integration.

Which is the target group?

 • Beneficiaries of international protection (refugees or beneficiaries of subsidiary protection)
 • Third country nationals legally residing in Romania
 • Local institutions and non-governmental organizations that work with migrants
 • Communities of foreigners
 • Mass-media

The support offered under the 3 Regional Integration Centers in Bucharest, Brasov and Craiova consists of: 

 • Information and counselling services
 • Romanian language courses and cultural orientation for children and adults
 • Socio-cultural activities for children and adults
 • Health insurance coverage and other medical reimbursements (treatments, medical devices, etc.)
 • Material assistance (ex. for purchase of goods and reimbursement of services, etc.)
 • Support in accessing the labor market
 • Educational materials for children enrolled in schools
 • Reimbursement of nursery or after-school for children

Parteners and collaborators:

The Regional Integration Center Bucharest reunites:

 • The International Organization for Migration, Office in Romania
 • Ecumenical Association for Churches in Romania – AIDRom
 • Schottener Social Services Foundation

Contact details

 1. Bucharest Regional Integration Center
  11, Viitorului street, 2nd district, Bucharest
  Phone : 021-210.30.50
  E-mail: iombucharest@iom.int2. Craiova Regional Integration Center
  25, Frații Buzești street, Craiova
  Phone : 0351-442.287
  E-mail: a.globalhelp@yahoo.com

  3.  Brașov Regional Integration Center
  52, Iuliu Maniu street, building B, 2nd floor (Transylvania College), Brașov
  Phone: 0766-282.090
  E-mail: astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro

 

For the following counties: Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea, Constanţa

Asociatia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România (JRS România) în parteneriat cu Fundația Inimă de copil implementează proiectului „My Place – o punte pentru integrarea beneficiarilor unei forme de protecție și străinilor cu ședere legală în România”. Se are în vedere susținerea procesului de integrare efectivă pentru beneficiarii unei forme de protecție și a străinilor resortisanți țări terțe la nivelul Regiunii 2, cu predilecție pentru categoriile de persoane vulnerabile și/sau cu nevoi speciale, oferind servicii complementare celor asigurate de stat.

Proiectul își propune:

 • crearea infrastructurii necesare realizării activităților
 • îmbunătățirea vizibilității beneficiilor măsurilor de integrare și a interacțiunii dintre societatea gazdă și grupul țintă
 • dezvoltarea comunicării cu actorii locali implicați în procesul de integrare
 • maximizarea șanselor de integrare prin acțiuni de informare, consiliere și de asistență în accesarea serviciilor publice disponibile  Activitățile de asistență directa vizează:
 • informarea, consilierea, asistență materială, juridică, medicală, psihologică
 • activități sociale, culturale, recreaționale, educaționale, cursuri de limba română și orientare culturală, la nivelul celor două centre regionale de integrare din orașele Constanta și Galați, oraș unde se regăsește totodată și un punct de lucru destinat asistenței copiilor.

Date de contact:

Centrul Regional de Integrare Constanţa (Asociatia JRS România)

Adresa: bd. Mamaia, nr. 13, Constanța

Telefon: 0738.719.233; 0738.719.235.

E-mail: jrsromania@gmail.com

Centrul Regional de Integrare Galaţi (Asociatia JRS Romania)

Adresa: str. Brăilei nr. 37, et. 2, Galați

Telefon: 0738.719.234; 0738.719.230

E-mail: jrsromania@gmail.com

Punct de lucru Galați (Fundația Inimă de Copil)

Adresa: Str. Furnaliștilor, nr. 7, Galați

Telefon: 0236.312.199

Email: office@inimadecopil.ro

Pentru județele Suceava, Botoşani, Iaşi, Piatra Neamţ

Ttitlul proiectului: ”Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească: o construcție comună”

Fundația ICAR implementează în parteneriat cu AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România proiectul Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească: o construcție comună. Proiectul își propune:

 • Să contribuie la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România prin consolidarea unui model de integrare regională.
 • Promoveze un mediu favorabil procesului de integrare prin diseminarea de informatii relevante și continuarea/întărirea dialogului dintre toți actorii regionali implicați în integrarea migranților din România (autorităti și instituții publice locale, organizații neguvernamentale, mediatori, comunități de migranți, voluntari, etc).

Activitățile acestuia se desfășoară în județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași. Grupurile țintă principale cărora li se adresează proiectul sunt:

 1. Beneficiari de protecție internațională (BPI)
 2. Resortisanți ai țărilor terțe (RTT)

Servicii oferite: În cadrul celor 2 Centre Regionale de Integrare beneficiarii unei forme de protecție internațională și resortisanții țărilor terțe din Regiunea 3 pot beneficia de:

 1. Consiliere socială individuală.
 2. Consiliere socială de grup și cursuri în vederea dezvoltării abilităților de viață independentă.
 3. Cursuri de limba română pentru BPI și RTT vulnerabili / alte activități educaționale si de orientare/ acomodare culturală.
 1. Implicarea în activități sociale, culturale și
 2. Servicii psihologice pentru BPI și RTT din Regiunea 3.
 3. Facilitarea accesului la servicii medicale.
 4. Asistență pentru reunificare familială, recunoașterea și echivalarea calificării/ diplomelor, obținerea actelor de stare civilă (căsătorie/divorț, naștere, deces), obținerea dreptului de ședere permanentă și a cetățeniei române inclusiv sprijin material pentru traducere, legalizare, apostilare – a tuturor documentelor conexe procesului de integrare.
 5. Sprijin pentru achiziționare de rechizite/ materiale necesare în procesul de învățământ.
 6. Cheltuieli pentru hrana la grădinițe/ creșe/ afterschool pentru copiii înscriși în sistemul educațional preșcolar și școlar.
 7. Consiliere șia sistență juridică.
 8. Servicii de interpretariat.
 9. Decontarea costurilor de chirie pentru 2 luni pentru beneficiarii unei forme de protecție internațională înscriși în programul de integrare coordonat de IGI.
 10. Stimulente materiale (150 lei/persoană) pentru BPI/străini cu şedere legală în România care participă activ la activitătile programului de integrare.

Date de contact

Centrul Regional de Integrare Iași

Str. Păcurari. Nr. 66, Iași

Email: rttiasi@gmail.com

Telefon: 0745.992.668

Centrul Regional de Integrare Rădăuți

Str. I.L. Caragiale nr. 9A, Rădăuți

Email: cazaciuc_iulia2112@yahoo.com

Telefon: 0754-494.400

Pentru județele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba

Liga Apărării Drepturilor Omului Cluj (LADO) implementează în parteneriat cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială (ASSOC) Baia Mare proiectul SIM _ CIS 4 – Servicii integrate pentru migraţi – comunităţi interculturale şi solidare. Proiectul își propune să sprijine procesul de integrare a beneficiarilor unei forme de protecţie (BP) şi resortisanţilor statelor terţe (RTT) aflaţi cu şedere legală în România, în Regiunea 4 ( județele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba), prin consolidarea serviciilor integrate pentru migranţi, a interculturalităţii şi a dialogului dintre migranţi şi actorii locali relevanţi. Grupurile țintă ale proiectului sunt reprezentate de:

 • Beneficiarii unei forme de protecţie (BP) în România
 • Resortisanţii Ţărilor Terţe (RTT) cu şedere legală în România
 • Autorităţi şi instituţii publice locale din judeţele care fac parte din Regiunea 4, comunităţile/asociaţiile de străini, mediatorii interculturali, organizaţiile care desfăşoară activităţi pentru/cu BP şi RTT, mediul privat, mass media şi societatea românească în general

Servicii oferite:

 • Informare și consiliere
 • Cursuri de limba română și sesiuni de acomodare culturală
 • Organizarea de activități sociale, culturale și recreaționale
 • Plata asigurărilor de sănătate, dar și a altor servici/tratamente/materiale medicale
 • Rechizite și alte materiale necesare în procesul de învățare pentru copii
 • Decontarea costurilor de creșă/grădiniţă/internate şcolare, afterschool pentru copii
 • Stimulente financiare acordate BP și RTT pentru implicarea în activitățile proiectului

Parteneri și colaboratori Organizații implicate în implementarea proiectului:

 • Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) Filiala Cluj.
 • Asociația Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială (ASSOC) Baia Mare.
 • Asociația de Ajutor Familial Pro Vita Sibiu.
 • Asociația Solitudine Tg. Mureș.

Date de contact:

Centrul Regional de Integrare Cluj Napoca (Liga Pentru Apărarea Drepturilor Omului)

Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 108, ap. 23-24

Telefon: 0264-434.806

E-mail: ralucadrob@gmail.com, 93atoth@gmail.com

Centrul Regional de Integrare Baia Mare (ASSOC Baia Mare)

str. Piața Libertății nr. 10, Baia Mare

Telefon: 0262-222.226

E-mail: cribaiamare@gmail.com

Punct de Lucru Sibiu – Centrul de informare și consiliere pentru străini Sibiu

str. Luptei nr. 18, ap. 19, Sibiu

Telefon: 0740.407.870

E-mail: costin1i@yahoo.com

Punct de Lucru Tîrgu Mureş – Centrul de Informare şi Consiliere pentru Străini Tîrgu Mureş

str. Emil Dandea nr. 10

Tel: 0739.120.143

E-mail: asociatiasolitudine@gmail.com

Punct de Lucru Șomcuta Mare

str. Cetății nr. 1A

Telefon: 0262-222.226

E-mail: cribaiamare@gmail.com

Timişoara, Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinţi, Caraş Severin

AIDRom în colaborare cu OIM și Filantropia Oradea implementează proiectul “Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protectie si pentru strainii cu sedere legala in Romania, in Regiunea de Vest“.

Obiectiv general: Cresterea nivelului de integrare a RTT cu drept de sedere in Romania si a BP prin implicarea comunitatilor si institutiilor locale si oferirea de servicii integrate complexe. Obiective specifice:

 • Cresterea nivelului de integrare sociala a BP si a RTT din Regiunea 5, prin dezvoltarea si sustinerea unor programe de integrare individualizate precum si accesul acestora la servicii sociale complexe.
 • Dezvoltarea si consolidarea retelelor de suport locale interinstitutionale pentru facilitarea integrarii BP si a RTT, in judetele: Bihor, Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara si Mehedinti.
 • Cresterea gradului de implicare a membrilor reprezentativi din comunitatile de straini precum si creerea si consolidarea unor retele de voluntari locali in vederea integrarii BP si a RTT, in judetele: Bihor, Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara si Mehedinti.

Servicii oferite: Centrele Regionale de Integrare de la Oradea şi Timișoara oferă gratuit cetăţenilor străini*:

 • Consiliere socială, juridică şi informare;
 • Evenimente de acomodare culturală si cursuri de invățare a limbii române;
 • Sprijin în găsirea unui loc de muncă si realizarea de întâlniri cu potențiali angajatori;
 • Asistența materială pentru categorii vulnerabile;
 • Decontarea unor servicii medicale;
 • Decontarea transportului către CRI/CRCPSA (în baza biletului de microbus/tren);
 • Sprijin pentru echivalarea diplomelor, decontare traduceri documente;
 • Plata asigurării de sănătate (maxim1 an pentru BP, maxim 6 luni pentru RTT);
 • Stimulent financiar pentru cei care participă în mod activ la proporia integrare (150 lei);
 • Acompaniere şi intermediere pentru accesare servicii în comunitate;
 • Subvenționarea costurilor pentru rechizite și materiale didactice auxiliare (cărți, caiete, creioane, echipament sportiv, acuarele, rucsac etc) – 450 lei/copil;
 • Subventionarea costurilor necesare înscrierii la creșă, grădiniță – 200 lei/lunar/copil;
 • Posibilitatea de a se implica în activități de voluntariat;
 • Posibilitatea de a participa la tabere de dezvoltare personală.

*Cetăţenii străini care pot beneficia de servicii sunt cei care au un drept de şedere legală în România (resortisanți ai țărilor terțe) sau cei care beneficieză de o formă de protecție a statului român (statut de refugiat sau protecție subsidiară).

Date de contact

Centrul Regional de Integrare Filantropia Oradea (pentru judeţele Bihor, Arad şi Hunedoara)

Str. Buzăului, nr. 2B, Oradea, Bihor – România

E-mail: adrianapopa@filantropiaoradea.ro

Tel/fax: 0259 436 601 / 0743 081 449

Facebook page 

Centrul Regional de Integrare AIDRom Timișoara (pentru judeţele Timiş, Mehedinţi şi Caraş Severin)

Str. Gheorge Sincai Nr. 9, Timișoara

E-mail: flavius.ilioni@aidrom.ro

Tel: 0256.217.096 / 0757.049.902

[STORE-LOCATOR]