Etapa a II-a a proiectului “Rețea regională de integrare a migranților în România – MyRO (2020-2022)”

Asociația Global Help implementează proiectul “Rețea regională de integrare a migranților în România – MyRO (2020-2022)” Nr. Contract FAMI 20.03.01.02 (06), Etapa II, ce se va desfășura în perioada 23.12.2021-22.12.2022.
Obiectivul principal al proiectului este de a sprijini incluziunea socială, economică și culturală a beneficiarilor unei forme de protecţie (BPI) şi a resortisanţilor statelor terţe (RTT) în societatea românească prin acordarea de asistență într-o manieră integrată în furnizarea informațiilor și serviciilor de care aceștia au nevoie (ex. educație, sănătate, ocupare, locuire și servicii sociale, participare activă în viața comunității). Inițiativa va consolida totodată colaborarea și implicarea activă în activități a instituțiilor/autorităților, sectorului privat, societății civile, altor entități care pot sprijini integrarea migranților.
Proiectul se va desfășura în România, în județele Giurgiu, Călărași, Ialomița, Teleorman, Olt și Dolj incluse în Regiunea 6.
Se vor realiza/acorda:
  • Activități de informare și consiliere,
  • Activități educaționale (inclusiv cursuri de limba română și sesiuni de orientare/acomodare),
  • Activități sociale, culturale și recreaționale,
  • Plata asigurărilor de sănătate/decontarea de tratamente/servicii,
  • Materiale și obiecte medicale,
  • Asistență materială (ex. chirii/întreținere, produse de bază etc),
  • Stimulente financiare pentru finalizarea unor activități de integrare socială,
  • Acordarea de rechizite/ alte materiale necesare în procesul de învățământ,
  • Decontarea cheltuielilor pentru grădiniță/creșă/afterschool (masă)/activități extrașcolare,
  • Sesiuni de educaţie financiară.
Pentru detalii ne puteti contacta:
asoc.globalhelp@gmail.com
Craiova, str. Fratii Buzesti, nr.25
tel.0351442287