Conferință de informare și diseminare a rezultatelor proiectului „Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească – o construcție comună”

Fundația ICAR, în parteneriat cu Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România –AIDRom a organizat marți, 27 noiembrie, la Suceava, o conferință de informare și diseminare a rezultatelor primului an de proiect ”Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească – o construcție comună”. Cu această ocazie au fost prezentate, pe lângă rezultatele primului an de proiect, studii de caz și modul în care gestionează autoritățile și organizații non-guvernamentale problemele cu care se confruntă în țara noastră beneficiarii unei forme de protecție (BPI) și resortisanții țărilor terțe (RTT), categorii diferite de migranți. S-a discutat ce presupune integrarea BPI și RTT în România și au fost dezbătute beneficiile integrării acestora în societate. De asemenea, s-a urmărit promovarea unui mediu favorabil procesului de integrare prin diseminarea de informații relevante și continuarea/întărirea dialogului dintre toți actorii regionali implicați în integrarea migranților din România (autorități și instituții publice locale, organizații neguvernamentale, mediatori, comunități de migranți, voluntari etc.)

La conferință au participat reprezentanți ai societății civile și ai Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, Inspectoratului Județean de Poliție, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane- Centrul Regional Suceava, a Spitalului Municipal „Sfinții Doctori Cosma și Damian” Rădăuți.

Proiectul se derulează pe parcursul a doi ani, respectiv în perioada iunie 2017- iunie 2019, fiind implementat de Fundația ICAR în parteneriat cu AIDRom, cu finanțare din partea Uniunii Europene prin Programul Național- Fondul Azil, Migrație și Integrare al Uniunii Europene, gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.

Proiectul are ca scop contribuția la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție (BPI) și a resortisanților țărilor terțe în România (RTT), prin implementarea unui model de integrare regională, din județele Suceava, Neamț, Botoșani și Iași.

Grupul țintă mai poate beneficia până în iunie 2019 de o paletă largă de servicii integrate și de asistență care au rolul de a veni în întâmpinarea nevoilor acestuia de consiliere socială, juridică și/ sau psihologică, de asistență materială, medicală, de sprijin în rezolvarea problemelor, de informare și educație, de acces la activități de socializare, recreative și culturale, de participare pe piața muncii și de relaționare cu autoritățile locale.

 

Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare

Proiect: ”Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească – o construcție comună”

Contract nr. ref.: FAMI/17.02.03.02

Beneficiar: Fundația ICAR