Satu Mare

Datele de contact ale instituțiilor și autorităților locale din județul Satu Mare

Biroul pentru Imigrări al județului Satu Mare

Adresa: Str. Aleea Tîrnavei, nr. 16, Satu Mare

Telefon/Fax: 0261-807757

E-mailsm.igi@mai.gov.ro

Atribuții: (a) primește și soluționează cererile de prelungire a dreptului de ședere temporară și pe termen lung pentru cetățenii străini, invitații, admisii, cereri de completare, cereri pentru eliberarea de adeverințe; (b) eliberează permisele de ședere temporară și pe termen lung; (c) primește și soluționează cererile de eliberare a autorizației de muncă sau de prelungire a dreptului de ședere în scop de muncă/detașare; (d) eliberează autorizații de muncă și permise de ședere în scop de muncă/detașare.

 

Primăria Municipiului Satu Mare

Adresa: Str. P-ța 25 Octombrie, Nr. 1 Corp M, Satu Mare

Telefon / Fax: 0261-807.566; 0261-807.500 / 0261-710.760

E-mailprimaria@satu-mare.ro

Atribuții: (a) oficiază căsătorii la Oficiul Stării Civile; (b) înregistrează nașteri (orice copil născut pe teritoriul României trebuie declarat la Oficiul Stării Civile); (c) informează despre conținutul dosarului și modalitățile de acordare a unei locuințe sociale.

Consiliul Județean Satu Mare

Adresa: Str. Piața 25 Octombrie nr. 1, Satu Mare

Telefon/Fax: 0261-710.651 / 0261-716.994

E-mailoffice@cjsm.ro

 

Instituția Prefectului Satu Mare

Adresa: Str. Piața 25 Octombrie nr. 1,

Palatul Administrativ, Satu Mare

Telefon / Fax: 0261-711.536 (Cancelaria Prefectului)

0261-715.683

E-mail: contact@prefecturasatumare.ro

Atribuții: (a) acționează pentru menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale; (b) asigură, la nivelul județului sau, după caz, al municipiului București, aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice.

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare

Adresa: Str. I.Ghica nr. 36, Satu Mare

Telefon: 0261770237

Fax: 0261770238

E-mail: ajofm@sm.anofm.ro

Atribuții: deservește persoanelor în căutarea unui loc de muncă, aflate în una dintre următoarele situații: au devenit șomeri, în sensul în care nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizația de șomaj ce li s-ar cuveni potrivit legii; au obținut statutul de refugiat sau altă formă de protecție internațională conform legii; cetățeni străini sau apatrizi care au fost încadrați în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii; nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituții de învățământ sau după satisfacerea stagiului militar; ocupă un loc de muncă și, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia.

 

Inspectoratul Școlar al Municipiului Satu Mare

Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6, Satu Mare

Telefon / Fax: 0261-712.175 / 0261-713.441

E-mail: isjsm@satmar.ro

Atribuții: (a) asigură, împreună cu autoritățile administrației publice locale, școlarizarea elevilor și monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învățământului obligatoriu; (b) coordonează admiterea în licee, evaluările naționale și concursurile școlare la nivelul unităților de învățământ din județ și respectiv, din municipiul București; (c) controlează aplicarea legislației și monitoriezază calitatea activităților de predare-învățare și respectarea standardelor naționale/indicatorilor de performanță, prin inspecția școlară.

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare

Adresa: Bd. Lucian Blaga nr. 41, C.P. 440237

loc. Satu Mare, judet: Satu Mare

Telefon: 0261 763395

Fax: 0261 761460

E-mailitmsatumare@itmsatumare.ro

Atribuții: (a) controlează aplicarea prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă, la securitatea și sănătatea în muncă, la protecția salariaților care lucrează în condiții deosebite și a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale; (b) informează autoritățile competente despre deficiențele legate de aplicarea corectă a dispozițiilor legale în vigoare; (c) furnizează informații celor interesați despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislației muncii; (d) asistă tehnic angajatorii și angajații pentru prevenirea riscurilor profesionale și a conflictelor sociale.

 

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Satu Mare

Adresa: Bld.-ul Lucian Blaga, nr. 64, Satu Mare

Telefon / Fax: 0261-706.878;

tel-verde: 0800 800 970 / 0361-408.160

E-mailcas@cassam.ro

Atribuții: (a) informează despre asigurările medicale facultative, beneficiile și drepturile asiguraților; (b) informează despre alegerea liberă a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu și a unității sanitare; (c) informează despre drepturile și obligațiile angajatorului.

 

Adresa:  Str. Corvinilor, nr.18 și Str. Crisan, nr. 3, Satu Mare
(Comisia de Evaluare pentru încadrarea în grad de handicap)
Telefon / Fax:
               0261-768.830; 0261-768.449 /
               0261-768.830; 0261-768.449
E-maildjpc@cjsm.ro
Atribuții: (a) asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistență socială; (b) acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea liberă a opiniei; (c) asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate; (d) depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială.
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 8, Satu Mare
Telefon / Fax: 0261-706.921; 0261-706.922 / 0261-706.922
Atribuții: (a) informează despre conținutul și modalitățile de acordare a măsurilor și acțiunilor de asistență socială (alocația pentru susținerea familiei, măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, venitul minim garantat, ucenicia la locul de muncă, etc.); (b) informează despre conținutul și modalitățile de acordare a măsurilor și acțiunilor de asistență socială pentru copii (dreptul privind protecția și promovarea drepturilor copilului, dreptul la alocația de stat pentru copii  etc.); (c) informează despre prestațiile sociale în bani sau în natură (alocațiile familiale, ajutoarele sociale și speciale către familii sau persoane, în funcție de nevoile și veniturile acestora.