Resortisanți țări terțe

INFORMAȚII GENERALE

Străinii din state terțe pot intra în România dacă:

  • dețin un document valabil de călătorie
  • au viză pentru intrarea în țară, atunci când aceasta este solicitată sau dețin un permis de ședere acordat în condițiile legii, sau orice autorizaţie care conferă titularului drept de tranzit ori de şedere pe teritoriul României.

Care sunt tipurile de viză acordate de Statul Român?

Tipuri de viză acordate în România sunt:

a)     Viza de tranzit aeroportuar (simbol A):

Vă permite intrarea în zona internaţională a aeroporturilor şi staţionarea până la îmbarcarea în avionul spre ţara de destinaţie.

b)     Viza de tranzit (simbol B):

Permite intrarea pe teritoriul României, în scopul tranzitului pentru o durată care nu poate depăşi 5 zile.

c)      Viza de scurtă şedere (simbol C):

Vă permite intrarea şi şederea pe teritoriul României pentru o perioadă care să nu depăşească 90 de zile, într-un interval de 6 luni de la data intrării (sau de la data primei intrări, în cazul vizei cu intrări multiple). Acest tip de viză se acordă pentru activități cum sunt: misiunile oficiale, transport, vizită particulară, turism, participarea la activități culturale/științifice, tratament medical, etc.

Dreptul de ședere de scurtă durată nu poate fi prelungit, astfel că puteți rămâne în România doar până la expirarea dreptului de ședere acordat de autoritățile române.

d)     Viza de lungă şedere (simbol D):

Vă permite intrarea şi şederea pe teritoriul României pentru cel mult 90 de zile, în scopul desfăşurării următoarelor activităţi:

  •         studii;
  •         angajare;
  •         reîntregirea familiei;
  •         detașare, activităţi economice;
  •         activităţi profesionale;
  •         activităţi comerciale (investiţii);
  •         activităţi religioase;
  •         activităţi de cercetare ştiinţifică.

Dreptul de ședere conferit de viza tip D poate fi prelungit printr-o solicitare de prelungire pe care  o trimiteţi Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI). Solicitarea se face personal, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de ședere acordat pe teritoriul României. Urmare a solicitări, veţi obţine un permis de şedere. Durata acestuia variază în funcţie de scopul pentru care aţi venit în România.

Este important de știut!

–      Trebuie să anunți IGI cu privire la orice modificare a adresei de domiciliu/reședință în termen de 15 zile de la schimbarea acesteia.

–       Orice modificarea a situației tale pe durata șederii în România trebuie comunicată IGI din județul în care ai domiciliul/reședința (ex. schimbarea numelui, nașterea unui copil, căsătoria, desfacerea unei căsătorii, decesul unui membru al familiei care are reședința în România, schimbarea cetățeniei etc) în termen de 30 de zile de la data la care s-a realizat schimbarea.

–        Trebuie să informezi IGI cu privire la schimbarea documentului de trecere a frontierei (pașaport).

Cererea și documentele suport (scanate) pentru prelungirea permisului de ședere în România pot fi înregistrate și online la adresa www.portaligi.mai.gov.ro. Este important ca documentele transmise online să fie cele solicitate pentru tipul de cerere selecționat; în caz contrar cererea online va fi anulată și va trebui să reiei procesul de înregistrare a acesteia și a documentelor suport.

Acest serviciu permite:

o   Verificarea online, în orice moment, a stadiului cererii tale.

o   Verificarea datei și a orei la care ai fost programat pentru a te prezenta la ghișeul serviciului teritorial al IGI pentru prezentarea documentele în original și preluarea datelor biometrice.

o   Reducerea timpul de așteptare la sediile serviciilor județene pentru imigrări pentru depunerea documentelor pentru prelungirea șederii în România.

Termenul legal de soluționare a cererii începe de la data la care te-ai prezentat la ghișeu pentru  înregistrarea cererii și preluarea datelor biometrice.

Documentele de ședere și/sau de călătorie în original nu se înstrăinează unui terț.

La solicitarea procurorului sau a instanţei de judecată, străinii victime ale traficului de persoane sau traficului de migranţi pot primi drept de şedere temporară pe teritoriul României.

Autorităţile responsabile

  • Misiunile diplomatice și oficiile consulare al României din străinătate – pentru solicitare de vize
  • IGI din cadrul Ministerului Afacerilor Interne:

–  fără avizul căruia nu pot fi acordate vize de lungă ședere

– pentru eliberarea permisului de şedere în cazul prelungirii dreptului de şedere în România