REACT_RO- Resurse educaționale pentru orientarea în societate

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România, în parteneriat cu Institutul Intercultural din Timișoara și Fundația Schottener Servicii Sociale au desfășurat în perioada iulie 2017 – ianuarie 2019 proiectul REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) şi Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România.

Obiective

Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea a unui pachet coerent de resurse educaționale pentru învățarea limbii române ca limbă străină și orientare în societate care să țină cont de nevoile BPI și RTT din România.

Pachetul de resurse educaționale include realizarea unui cadru curricular, a unor manuale de limba română pentru adulți și copii, dezvoltate pe nivele de competențe (nivelul începător A1- A2.1, intermediar A2.2 – B1.1 și avansat B1.2-B2.1., însoțite de caiete specifice de lucru pentru profesori de limba română și cursanți și de materiale necesare evaluării competențelor.

Parteneri

În realizarea acestor resurse au fost implicați experți ai Ministerului Educației Naționale, dar și experți străini. Proiectul a format, de asemenea, grupuri de formatori, atât pentru învățarea limbii române, cât și pentru acomodare culturală, ce acoperă în mod echilibrat toate regiunile României și care au testat timp de 6 luni resursele elaborate, contribuind la asigurarea calității acestora.

Finanțare

Proiectul este finanțat prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare prin Inspectoratul general pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al României.