Interact PLUS- Conferința de închidere a primei etape

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul din România a organizat în data de 19 iunie 2018, împreună cu Partenerii de proiect din București – Fundația Schottener Servicii Sociale și AID Rom – evenimentul de închidere a primei etape de implementare a proiectui Interact Plus – Servicii integrate pentru migranți, dialosg social și intercultural.

În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele obținute în această etapă de implementare a proiectului și au fost menționate bune practici identificate de echipa de proiect.
Au fost discutate provocările identificate și soluțiile identificate pentru acestea prin încurajarea schimbului de informații și a dialogului între reprezentanții autorităților/instituțiilor centrale și locale, ai mediului privat, comunităților de străini și organizațiilor neguvernamentale implicate în procesul de integrare a migranților cu ședere legală în Regiunea 1.