Programe integrare

harta

Ilfov, Argeş, Braşov, Buzău, Călăraşi, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Ialomiţa, Gorj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea

Titlul proiectului: INTERACT PLUS Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și intercultural

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România în parteneriat cu Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, Fundația Schottener Servicii Sociale, Asociația Global Help Craiova şi Asociația Română pentru Promovarea Calității și a Practicilor de Succes Brașov implementează în perioada iulie 2017 – iunie 2018, proiectul INTERACT Plus- Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și intercultural. Proiectul şi își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a migranților în societatea românească:

 • printr-o abordare integrată, de tipul one-stop-shop, în furnizarea informaţiilor şi serviciilor de de care aceştia au nevoie (ex. ocupare, acces la servicii de sănătate, acces la servicii educaționale, culturale, locuire și servicii sociale, participare activă la viața comunității).
 • prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților/instituțiilor, sectorului privat și altor entități cu atribuții în domeniul integrării.

Cui ne adresăm?

 • Beneficiarilor unei forme de protecție internațională (BP) – refugiați și beneficiari de protecție internațională
 • Străinilor din state non-UE cu ședere legală în România.
 • Instituțiilor locale, organizațiilor neguvernamentale care lucrează cu migranți.
 • Comunităților de străini.
 • Mass-media.

Servicii oferite în cele 3 Centre Regionale de Integrare deschise la București, Brașov și Craiova

 • Servicii de informare și consiliere.
 • Cursuri de limba română și orientare culturală pentru copii, tineri și adulți.
 • Activități sociale, culturale și recreaționale pentru copii, tineri și adulți.
 • Plata asigurărilor de sănătate, dar și a altor servicii/tratamente/echipamente medicale.
 • Asistență materială (ex. achiziția de bunuri materiale, decontarea unor servicii etc.).
 • Orientare pentru accesul la piaţa muncii.
 • Acordarea de rechizite și alte materiale necesare pe parcursul învățării pentru copii.
 • Decontarea costurilor de creșă/internat/after-school pentru copii.

Parteneri și colaboratori: În București – în cadrul Centrului Regional de Integrare (CRI) București

 • Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în România
 • Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom
 • Fundația Schottener Servicii Sociale

Date de contact:

Centrul Regional de Integrare București

Str. Viitorului nr. 11, sector 2, București

Telefon: 021-210.30.50

Email: iombucharest@iom.int

Centrul Regional de Integrare Craiova

Str. Frații Buzești nr. 25

Telefon: 0351-442.287

Email: a.globalhelp@yahoo.com

Centrul Regional de Integrare Brașov

Str. Aurel Vlaicu nr. 26bis, etaj 2 (fosta scoală nr. 24), Brașov

Telefon: 0766-282.090

Email: astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro

Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea, Constanţa

Asociatia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România (JRS Romania) în parteneriat cu Fundatia Inima de copil implementeaza proiectului „My Place – o punte pentru integrarea beneficiarilor unei forme de protectie si strainilor cu sedere legala in Romania”. Se are in vedere sustinerea procesului de integrare efectiva pentru beneficiarii unei forme de protectie si a strainilor resortisanti tari terte la nivelul Regiunii 2, cu predilectie pentru categoriile de persoane vulnerabile si/sau cu nevoi speciale, oferind servicii complementare celor asigurate de stat.

Proiectul isi propune:

 • crearea infrastructurii necesare realizarii activitatilor
 • imbunatatirea vizibilitatii beneficiilor masurilor de integrare si a interactiunii dintre societatea gazda si grupul tinta,
 • dezvoltarea comunicarii cu actorii locali implicati in procesul de integrare,
 • maximizarea sanselor de integrare prin actiuni de informare, consiliere si de asistenta in accesarea serviciilor publice disponibile  Activitatile de asistenta directa vizeaza:
 • informarea, consilierea, asistenta materiala, juridica, medicala, psihologica
 • activitati sociale, culturale, recreationale, educationale, cursuri de limba romana si orientare culturala, la nivelul celor doua centre regionale de integrare din orasele Constanta si Galati, oras unde se regaseste totodata si un punct de lucru destinat asistentei copiilor.

Date de contact:

Centrul Regional de Integrare Constanţa (Asociatia JRS Romania)

Adresa: bd. Mamaia, nr. 13, Constanta

Telefon: 0738.719.233; 0738.719.235.

Fax: 0372.877.090

E-mail: jrsromania@gmail.com

Centrul Regional de Integrare Galaţi (Asociatia JRS Romania)

Adresa: str. Brailei nr. 37, et. 2, Galați

Telefon: 0738.719.234; 0738.719.230.

Fax: 0372.877.090

E-mail: jrsromania@gmail.com

Punct de lucru Galati (Fundatia Inima de Copil)

Adresa: Str. Furnalistilor, nr. 7, Galati

Telefon: 0236.312.199

Fax: 0236312199

Email: office@inimadecopil.ro

Suceava, Botoşani, Iaşi, Piatra Neamţ

Ttitlul proiectului: ”Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească: o construcție comună”

Fundația ICAR implementează în parteneriat cu AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România proiectul Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească: o construcție comună. Proiectul își propune:

 • Să contribuie la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România prin consolidarea unui model de integrare regională.
 • Promoveze un mediu favorabil procesului de integrare prin diseminarea de informatii relevante și continuarea/întărirea dialogului dintre toți actorii regionali implicați în integrarea migranților din Romania (autorităti și institutii publice locale, organizații neguvernamentale, mediatori, comunități de migranți, voluntari etc).

Activitățile acestuia se desfășoară în județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași (Regiunea 3). Grupurile țintă principale cărora li se adresează proiectul sunt:

 1. Beneficiari de protecție internațională (BPI)
 2. Resortisanți ai țărilor terțe (RTT)

Servicii oferite: În cadrul celor 2 Centre Regionale de Integrare beneficiarii unei forme de protecție internațională și resortisanții țărilor terțe din Regiunea 3 pot beneficia de:

 1. Consiliere socială individuală.
 2. Consiliere socială de grup și cursuri în vederea dezvoltării abilităților de viață independentă.
 3. Cursuri de limba română pentru BPI și RTT vulnerabili / alte activități educaționale si de orientare/ acomodare culturală.
 1. Implicarea în activități sociale, culturale și
 2. Servicii psihologice pentru BPI și RTT din Regiunea 3.
 3. Facilitarea accesului la servicii medicale.
 4. Asistență pentru reunificare familială, recunoașterea și echivalarea calificării/ diplomelor, obținerea actelor de stare civilă (căsătorie/divorț, naștere, deces), obținerea dreptului de ședere permanentă și a cetățeniei române inclusiv sprijin material pentru traducere, legalizare, apostilare – a tuturor documentelor conexe procesului de integrare.
 5. Sprijin pentru achiziționare de rechizite/ materiale necesare în procesul de învățământ.
 6. Cheltuieli pentru hrana la grădinițe/ creșe/ afterschool pentru copiii înscriși în sistemul educațional preșcolar și școlar.
 7. Consiliere șia sistență juridică.
 8. Servicii de interpretariat.
 9. Decontarea costurilor de chirie pentru 2 luni pentru beneficiarii unei forme de protecție internațională înscriși în programul de integrare coordonat de IGI.
 10. Stimulente materiale (150 lei/persoană) pentru BPI/străini cu şedere legală în România care participă activ la activitătile programului de integrare.

Date de contact

Centrul Regional de Integrare Iași

Str. Păcurari. Nr. 66, Iași

Email: rttiasi@gmail.com

Telefon: 0745.992.668

Centrul Regional de Integrare Rădăuți

Str. I.L. Caragiale nr. 9A, Rădăuți

Email: cazaciuc_iulia2112@yahoo.com

Telefon: 0754-494.400

Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba

Liga Apărării Drepturilor Omului Cluj (LADO) implementează în parteneriat cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială (ASSOC) Baia Mare proiectul SIM _ CIS 4 – Servicii integrate pentru migraţi – comunităţi interculturale şi solidare. Proiectul își propune să sprijine procesul de integrare a beneficiarilor unei forme de protecţie (BP) şi resortisanţilor statelor terţe (RTT) aflaţi cu şedere legală în România, în Regiunea 4 ( județele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba), prin consolidarea serviciilor integrate pentru migranţi, a interculturalităţii şi a dialogului dintre migranţi şi actorii locali relevanţi. Grupurile țintă ale proiectului sunt reprezentate de:

 • Beneficiarii unei forme de protecţie (BP) în România
 • Resortisanţii Ţărilor Terţe (RTT) cu şedere legală în România
 • Autorităţi şi instituţii publice locale din judeţele care fac parte din Regiunea 4, comunităţile/asociaţiile de străini, mediatorii interculturali, organizaţiile care desfăşoară activităţi pentru/cu BP şi RTT, mediul privat, mass media şi societatea românească în general

Servicii oferite BP și RTT din Regiunea 4

 • Informare și consiliere
 • Cursuri de limba română și sesiuni de acomodare culturală
 • Organizarea de activități sociale, culturale și recreaționale
 • Plata asigurărilor de sănătate, dar și a altor servici/tratamente/materiale medicale
 • Rechizite și alte materiale necesare în procesul de învățare pentru copii
 • Decontarea costurilor de creșă/grădiniţă/internate şcolare, afterschool pentru copii
 • Stimulente financiare acordate BP și RTT pentru implicarea în activitățile proiectului

Parteneri și colaboratori Organizații implicate în implementarea proiectului:

 • Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) Filiala Cluj.
 • Asociația Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială (ASSOC) Baia Mare.
 • Asociația de Ajutor Familial Pro Vita Sibiu.
 • Asociația Solitudine Tg. Mureș.

Date de contact

Centrul Regional de Integrare Cluj Napoca (Liga Pentru Apărarea Drepturilor Omului)

Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 108, ap. 23-24

Telefon: 0264-434.806

E-mail: macaveiflorin@yahoo.com, 93atoth@gmail.com

Centrul Regional de Integrare Baia Mare (ASSOC Baia Mare)

Rachetei nr. 3

Telefon: 0262-222.226

E-mail: assoc@asoc.ro

Punct de Lucru Sibiu – Centrul de informare și consiliere pentru străini Sibiu

Constantin Noica nr.1

Telefon/Fax: 0269-215.944

E-mail: costin1i@yahoo.com

Punct de Lucru Tîrgu Mureş – Centrul de Informare şi Consiliere pentru Străini Tîrgu Mureş

Emil Dandea nr. 10

Tel: 0742-029.458

Email: hajnal_sz@yahoo.com

Punct de Lucru Șomcuta Mare

str. Cetății nr. 1A

Telefon: 0262-222.226

E-mail: assoc@asoc.ro

Timişoara, Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinţi, Caraş Severin

AIDRom în colaborare cu OIM și Filantropia Oradea implementează proiectul “Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protectie si pentru strainii cu sedere legala in Romania, in Regiunea de Vest“.

Obiectiv general: Cresterea nivelului de integrare a RTT cu drept de sedere in Romania si a BP prin implicarea comunitatilor si institutiilor locale si oferirea de servicii integrate complexe. Obiective specifice:

 • Cresterea nivelului de integrare sociala a BP si a RTT din Regiunea 5, prin dezvoltarea si sustinerea unor programe de integrare individualizate precum si accesul acestora la servicii sociale complexe.
 • Dezvoltarea si consolidarea retelelor de suport locale interinstitutionale pentru facilitarea integrarii BP si a RTT, in judetele: Bihor, Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara si Mehedinti.
 • Cresterea gradului de implicare a membrilor reprezentativi din comunitatile de straini precum si creerea si consolidarea unor retele de voluntari locali in vederea integrarii BP si a RTT, in judetele: Bihor, Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara si Mehedinti.

Servicii oferite: Centrele Regionale de Integrare de la Oradea şi Timișoara oferă gratuit cetăţenilor străini*:

 • Consiliere socială, juridică şi informare;
 • Evenimente de acomodare culturală si cursuri de invățare a limbii române;
 • Sprijin în găsirea unui loc de muncă si realizarea de întâlniri cu potențiali angajatori;
 • Asistența materială pentru categorii vulnerabile;
 • Decontarea unor servicii medicale;
 • Decontarea transportului către CRI/CRCPSA (în baza biletului de microbus/tren);
 • Sprijin pentru echivalarea diplomelor, decontare traduceri documente;
 • Plata asigurării de sănătate (maxim1 an pentru BP, maxim 6 luni pentru RTT);
 • Stimulent financiar pentru cei care participă în mod activ la proporia integrare (150 lei);
 • Acompaniere şi intermediere pentru accesare servicii în comunitate;
 • Subvenționarea costurilor pentru rechizite și materiale didactice auxiliare (cărți, caiete, creioane, echipament sportiv, acuarele, rucsac etc) – 450 lei/copil;
 • Subventionarea costurilor necesare înscrierii la creșă, grădiniță – 200 lei/lunar/copil;
 • Posibilitatea de a se implica în activități de voluntariat;
 • Posibilitatea de a participa la tabere de dezvoltare personală.

*Cetăţenii străini care pot beneficia de servicii sunt cei care au un drept de şedere legală în România (resortisanți ai țărilor terțe) sau cei care beneficieză de o formă de protecție a statului român (statut de refugiat sau protecție subsidiară).

Date de contact

Centrul Regional de Integrare Filantropia Oradea (pentru judeţele Bihor, Arad şi Hunedoara)

Str. Buzăului, nr. 2B, Oradea, Bihor – România

E-mail: adrianapopa@filantropiaoradea.ro

Tel/fax: 0259 436 601 / 0743 081 449

Facebook page 

Centrul Regional de Integrare AIDRom Timișoara (pentru judeţele Timiş, Mehedinţi şi Caraş Severin)

Str. Gheorge Sincai Nr. 9 Timisoara Timis – România

E-mail: ilioni.flavius@yahoo.ro

Tel: 0256.217.096 / 0740.040.032

Adresa 
Radius
Enter Your Zip Code or Address Above.