Resortisanți țări terțe

Cine este asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în România? În sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România sunt asigurați cetățenii străini și apatrizii care: (i)                au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul

Protecție internațională

În sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România sunt asigurați cetățenii străini și apatrizii care: (i) au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România, şi (ii) fac dovada plăţii contribuţiei la fondul de