Resortisanți țări terțe

Cine este asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în România? În sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România sunt asigurați cetățenii străini și apatrizii care: (i)  au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România, şi (ii) fac dovada plăţii contribuţiei la fondul de sănătate. Pot fi asigurat fără plata contribuției la fondul […]

Protecție internațională

În sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România sunt asigurați cetățenii străini și apatrizii care: (i) au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România, şi (ii) fac dovada plăţii contribuţiei la fondul de sănătate. Este important ca odată ce ai obţinut o formă de protecţie în România să te înscrii în sistemul asigurărilor […]