Resortisanți țări terțe

Dacă ești străin aflat cu ședere legală în România ai acces, fără restricții, la activităţile şcolare şi de instruire în societate. Dacă ai obţinut drept de şedere pe termen lung beneficiezi de tratament egal și de aceleaşi condiţii ca şi

Protecție internațională

Dacă ești străin aflat cu ședere legală în România ai acces, fără restricții, la activităţile şcolare şi de instruire în societate. Dacă ai obţinut o formă de protecţie în România beneficiezi de tratament egal și de aceleaşi condiţii ca şi